Kebaikan manual prosedur kerja dan fail meja

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai: Senaraikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tugas berkenaan. Memudahkanpegawai menguruskan tugas yang dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab awal pasukan ini adalah untuk merangka dan menggerakkan budaya kerja matrikulasi.

Memberi gambaran menyeluruh mengenai organisasi. Mengurangkan arahan secara lisan. Kedudukan Pegawai Kedudukan individu dalam carta itu perlu ditandakan dilorekkan mbustamanIAB16 28 5.

Memastikan semua pihak yang terlibat mengambil tindakan sewajarnya dalam tempoh yang ditetapkan. Senarai Borang-Borang Yang Digunakan: Ia juga boleh dihubungi melalui laluan bandar Maran dan Jerantut ke bandar Jengka. Mewujudkan disiplin dalam melaksanakan tugas.

Senaraikan jawatan pegawai yang perlu mengambil langkah ke atas langkah-langkah yang berkenaan. Menyenangkan pertukaran pekerja - proses ambilalih tugas.

Memudahkan pihak pengurusan merancang kursus yang sesuai untuk pegawai 35 mbustamanIAB16 Slide Kelayakan masuk untuk mengikuti jurusan yang ditawarkan ditentukan oleh Bahagian Matrikulasi KPM berdasarkan kepada keputusan SPM dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Senaraikan pegawai-pegawai yang perlu dirujuk. Senarai Borang-borang Yang Digunakan Sebagai alat kawalan dan penyelarasan kerja. Checklist berfungsi sebagai pelan tindakan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti. Alat semakan terhadap perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian sebelum diteliti atau diluluskan.

Menjadi asas penilaian keberkesanan jabatan bagi tujuan meningkatkan lagi prestasi jabatan. Sebagai alat pengawasan yang mudah dirujuk dalam menentukan tahap pencapaian kerjamengesan kelewatan dll. Sediakan urutan tindakan untuk melaksanakan aktiviti tersebut.

Mengandungi maklumat panduan untuk mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi satu-satu jawatan. Pada akhir tahunsekolah tersebut telah dinaiktaraf menjadi kolej matrikulasi bagi memenuhi keperluan pendidikan peringkat tinggi semasa yang kian berkembang.

FM satu cabutan extract salah satu proses kerja atau aktiviti di dalam MPK yang patut dilakukan oleh individu itu. Contoh format bagi proses kerja ialah: FM hendaklah diletakkan di atas meja pegawai.

Tentukan ada kebenaran untuk pembedahan 3. Tanya Pesakit bagi menentukan ia tidak makan dan juga minum 6. Memudahkan kajian mengenai sistem kerja.

Ia boleh menjadi panduan kepada pekerja supaya tahap prestasi yang diharapkan dapat dicapai sepenuhnya. Mengurus Kenaikan Pangkat 95 minit 21 unit 5. Sebagai alat latihan informal. Jenis-jenis hubungan kerja antara seseorang pegawai dengan pegawai-pegawai lain;- Hubungan kerja dengan pegawai atasan Hubungan kerja dengan pegawai bawahan Hubungan kerja dengan rakan sejawatan Hubungan kerja dengan pegawai dari agensi-agensi luar.

KUASA Kuasa yang diberikan kepada seseorang pegawai perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan untuk memudahkan beliau bertindak dan membuat keputusan mengikut had dibenarkan.

Berasaskan tugas dan tanggungjawab individu.

Boleh disediakan sama ada di sebelah petang atau sewaktu mula bekerja di sebelah pagi. Membolehkan pegawai mengetahui had-had kuasa yang diperuntukkan kepadanya. Prosedur yang jelas bagi tiap-tiap aktiviti.manual prosedur kerja (mpk) & fail meja (fm) 1. manual prosedur kerja (mpk) & fail meja (fm) dr nurul fahizha fahimi 2.

isi kandungan objektif mpk & fm: – konsep – kebaikan –. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam menyedia Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja; b) Memberi peluang kepada peserta-peserta untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja; c) Membolehkan peserta /5(15).

Membantu keurusetiaan Bengkel MPK dan Fail Meja.

9. Tugas-tugas rasmi lain apabila diarahkan dari semasa ke semasa. Disediakan oleh: KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN BAHAGIAN. Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/ di rujuk Undang-undang/ Peraturan.

Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Garis panduan untuk menyediakan Manual prosedur kerja dan fail meja- authorSTREAM Presentation. KEBAIKAN MPK/FM Merekodkan prosedur dan peraturan kerja sebagai rujukan rasmi. Keseragaman sistem / kaedah kerja.

Menentukan peraturan dipatuhi. Mengurangkan kesilapan. Kebaikan Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja Essay Thermal stresses, Bars subjected to tension and Compression Compound bar: In certain application it is necessary to use a combination of elements or bars made from different materials, each material performing a different function.

Download
Kebaikan manual prosedur kerja dan fail meja
Rated 0/5 based on 5 review
(c)2018